Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Inter TWF Danuta Tipolt.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Inter TWF Danuta Tipolt używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "INTER TWF DANUTA TIPOLT", Ul. Górna 22 05-400 Otwock, e-mail: rodo@interoom.pl, (dalej: „Inter TWF”).
 2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez INTER TWF danych osobowych można kierować Marcin Skopiak, e-mail@interroom.pl.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 4. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO,
 5. realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Inter TWF, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 6. wykonania ciążących na INTER TWF obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO, obejmujących:
 7. obowiązki z tytułu rękojmi za wady,
 8. obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy,
 • obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości,
 1. przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych,
 2. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów INTER TWF, na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadkach:
 3. dowodowych, na potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez INTER TWF,
 4. wsparcia obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • obowiązywania umowy zawartej z INTER TWF, a po jej zakończeniu, w okresie uzasadnionym obowiązkiem prawnym INTER TWF wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • niezbędny do realizacji celu przetwarzania i zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (nie dłużej niż 5 lat),
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez INTER TWF w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec INTER TWF, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 1. Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami INTER TWF, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.
 1. Z związku z przetwarzaniem przez INTER TWF Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 2. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 3. prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 4. prawo usunięcia danych osobowych;
 5. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przeniesienia danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez INTER TWF, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną Pani/Pana sytuacją.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.
 9. W odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolnie. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do płynnej realizacji dostaw zamówionych towarów, obsługi posprzedażowej w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl